zgradaohn2022Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објавила је први Јавни позив за давање у закуп непокретности у згради бр.1 и бр.3 на кат.парц.270 КО Кумбор путем јавног надметања, на период од годину дана од дана потписивања уговора о закупу, и то:

ZOHNjun2022

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег-Нови објављује Јавни позив за давање у закуп дијела кат.парц.21/1 КО Сасовићи путем јавног надметања.

SKVER11052022 Општина Херцег Нови објављује трећи јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката за сезону 2022.године у периоду од 15.06.2022.– 15.09.2022. године. Предмет позива је 10 објеката и локација у Игалу и Херцег Новом.

SKVER11052022

Општина Херцег-Нови објављује други јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката за сезону 2022.године у периоду од 15.06.2022.– 15.09.2022. године. Предмет позива је 12 објеката и локација у Игалу и Херцег-Новом.

zgradaohn2022

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег-Нови објавила је први јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката за сезону 2022. године у периоду од 15.06.2022.– 15.09.2022.године, на локацијама Игало, Херцег-Нови (Топла, Шквер, код хотела Плажа), Мељине.