JP05Општина Херцег Нови објавила је први Јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката за сезону 2021. године, за период од 05.07.2021.– 15.09.2021.године. У питању су 3 локације у Игалу и Херцег Новом.

JP05Дирекција за имовину и заступање је објавила Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 01.07.2021.– 15.09.2021. У питању је више локација у насељима Топла, Игало и Херцег Нови.

JP05Дирекција за имовину и заступање је објавила Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 01.07.2021.– 15.09.2021. У питању је више локација у насељима Топла, Игало и Херцег Нови.

JP05Дирекција за имовину и заступање је објавила Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 01.07.2021.– 15.09.2021.

mz igalo-google mapsОпштина Херцег-Нови објављује трећи јавни позив за давање у закуп пословног простора у Игалу, у згради Мјесне заједнице Игало на кат.парц.622 К.О.Топла, евидентирана у Л.Н.3241 К.О.Топла.