Meljine dron panorama 696x392Из Мјесне заједнице Мељине обавјештавају да су расписали Јавни позив за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања за период од 1.8.2024. године до 1.8.2028. године, уз могућност продужења закупа на период од додатних пет година. Рок за подношење пријава је 1.7.2024. године

Пословни простор се налази у приземљу Дома културе (кат. парц. 320/1 КО Поди), површине 145 м² и намијењен је за организацију културне, спортске, рекреативне и угоститељске дјелатности.
Пријаве треба доставити у затвореним ковертама са назнаком „Понуда-не отварај“ на адресу МЗ Мељине, Браће Педишића 77 закључно са 1.7.2024. године, док траје пријем писама у Пошти ЦГ.
Јавно надметање – аукција ће се одржати 2.7.2024. године. Регистрација учесника ће се обавити у 18:00 часова у просторијама Дома културе Мељине, а регистрована лица ће учествовати у аукцији која ће почети одмах након регистрације.
Јавни позив ће бити објављен у дневном листу „Побједа“, на интернет страници Општине Херцег Нови и огласној табли МЗ Мељине.
Детаљније информације по основу Јавног позива погледајте ОВДЈЕ.