Поштовани посјетиоци,

за преузимање планова (сви у формату .pdf) који су по количини података захтјевнији, предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите план тек по преузимању на свој рачунар.


Гoдишњи план издавања енергетских дозвола за 2019 годину (pdf, 522 kB)

Локaлни еколошки акциони план општинеХерцег-Нови (.pdf, 12,6MB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/06)


Локални план акције укључења Рома, Египћана и Ашкалија2010-2015
(pdf, 307kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 40/09)

Локални план акције у области инвалидности  2010-2015
(pdf, 331kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 08/10) 

Локални план за развој социјалних услуга за дјецу и младе 2009-2013 (.pdf, 362kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/09)

Акциони план за борбу против корупције у локалној самоуправи Општине Херцег-Нови (2013-2014 година)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 39/13)


Етички кодекси

Етички кодекс локалних службеникаи намјештеника (.pdf, 116kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 08/10)

Етички кодекс изабраних представникаи функционера (.pdf, 126kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 08/10)

 
 
logoTO