Gbiro03072020Јуче усвојеном Одлуком о локалним администативним таксама смањене су таксе за више списа и радњи пред органима локалне управе.

HN aerial20201906Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе обавјештава све власнике непокретности на територији Општине Херцег Нови да ће овај Секретаријат отпочети са принудном наплатом заосталог дуговања по основу пореза на непокретност за све обвезнике који нису измирили своја ранија дуговања, а којима рјешењем овог Секретаријата није одобрено плаћање на рате, нити су искористили могућност склапања споразума, а у вези одлагања принудне наплате прописане Закључком Предсједника општине од 30. априла текуће године ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 014/20 од 30.04.2020).

herceg novi aerial viewСекретаријат за финансије и локалне јавне приходе Општине Херцег Нови ће, на основу члана 87 Закона о управном поступку, дана 20.12.2019 године извршити достављање јавним обавјештавањем свих неуручених рјешења о утврђеном порезу на непокретност и туристичке таксе за 2019. годину, обавјештавају из тог органа локалне управе.

ZgradaO29112019Обавјештавамо пореске обвезнике који посједују непокретност на територији општине Херцег Нови, а који нису измирили своје пореске обавезе по основу пореза на непокретност да то учине у наредном периоду, јер ће тиме избјећи мјере принудне наплате које Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе предузима сходно законским прописима, а то су:

Општина Херцег Нови објавила је тендерску документацију за отворени поступак Јавне набавке вршења услуге израде Главног пројекта изградње водоводне инфраструктуре на полуострву Луштица. Више детаља у линку.