У Матичној служби могу се добити следећа документа:

  1. Извод из матичног регистра вјенчаних ( на прописаном обрасцу и интернационалном обрасцу)
  2. Потврде и увјерења из матичних регистара, на захтјев странака, МУП-а Црне Горе, Амбасада, Основних судова и нотарских канцеларија

Административне таксе:

- извод из Матичног регистра вјенчаних (на прописаном обрасцу)             5€
- извод из Матичног регистра вјенчаних на интернационалном обрасцу    7€
- накнадни уписи у Матични регистар вјенчаних                                      10€
- сва остала акта из матичних евиденција                                                5€