Поштовани посјетиоци,

на наредним страницама налазе се Одлуке које су  усвојили одборници Скупштине општине Херцег Нови. Ради прегледности, Одлуке су груписане по годинама и по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене. Све Одлуке су са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу  и његовим бројем.

Одлуке донешене на сједницама Скупштине општине Херцег Нови :