Kомандир: Златко Ћировић

звање: Дипломирани инж. заштите од пожара

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса службе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања Општине Херцег Нови, 11.03.2024. године

Програм рада Службе заштите и спашавања Општине Херцег Нови за наступајућу 2024.годину, 26.01.2024. године

Програм рада Службе заштите и спашавања Општине Херцег Нови за наступајућу 2023.годину, 24.08.2023. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања, 22.02.2023. године


Извјештај о раду за 2018. годину Службе заштите и спашавања

Извјештај о раду за 2019. годину Службе заштите и спашавања


 Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 24

Служба заштите и спашавања врши послове који се односе на:

- Обезбјеђивање заштите људи и имовине од пожара, земљотреса, рушевина, поплава, земљаних клизишта, експлозија, хаварија еколошких и других акцидентних и ванредних ситуација;
- Организовање заштите од елементарних непогода и других непогодности и ствара услове за отклањање послиједица, врши спашавање у планинама и јамама, као и приликом саобраћајних несрећа;
- Преузимање превентивних мјера заштите од пожара, контролисање исправности и сервиса апарата и опреме коју посједује;
- Вршење обуке и вјежби за послове заштите и спашавања запослених и заинтересованих лица;
- Остваривање сарадње са органима управе и невладиним организацијама, јавним службама и субјектима, који се могу укључити у заштиту и спашавање, службама заштите и спашавања на територији ЦГ, као и другим службама из сусједних држава;
- Учествовање у изради плана мјера обезбјеђења и заштите и припремање информација и стручних материјала за органе из области за које је основан;
- Припремање извјештаја и информација за потребе Скупштине, предсједника Општине и главног администратора;
- Слободан приступ информацијама из свог дјелокруга
- Вршење и других послова из надлежности локалне самоуправе и управе, за које је основана као и техничке послове око одржавања опреме.
Служба заштите и спашавања послове из свог дјелокруга обавља преко оперативне јединице - Ватрогасне јединице.