Kомандир: Златко Ћировић

звање: Дипломирани инж. заштите од пожара

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса службе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања, Објављено дана 14.12.2018. године

Одлука о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања, Објављено дана 01.02.2019. године

Одлука о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања, Објављено дана 12.02.2019. године

Одлука о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања, Објављено дана 29.06.2020. године

Одлука о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања, Објављено дана 07.10.2020. године

Одлука о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите и спашавања, Објављено дана 10.11.2021. године

Извјештај о раду за 2018. годину Службе заштите и спашавања

Извјештај о раду за 2019. годину Службе заштите и спашавања


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 21


Служба заштите и спашавања врши послове који се односе на:

   - Обезбјеђивање заштите људи и имовине од пожара, земљотреса, рушевина, поплава, земљаних клизишта, експлозија, хаварија еколошких и других акцидентних и ванредних ситуација;
   - Организовање заштите од елементарних непогода и других непогодности и ствара услове за отклањање послиједица, врши спашавање у планинама и јамама, као и приликом саобраћајних несрећа;
   - Преузимање превентивних мјера заштите од пожара, контролисање исправности и сервиса апарата и опреме коју посједује;
   - Вршење обуке и вјежби за послове заштите и спашавања запослених и заинтересованих лица;
   - Остваривање сарадње са органима управе и невладиним организацијама, јавним службама и субјектима, који се могу укључити у заштиту и спашавање, службама заштите и спашавања на територији ЦГ, као и другим службама из сусједних држава;
   - Учествовање у изради плана мјера обезбјеђења и заштите и припремање информација и стручних материјала за органе из области за које је основан;
   - Припремање извјештаја и информација за потребе Скупштине, предсједника Општине и главног администратора;
   - Слободан приступ информацијама из свог дјелокруга
   - Вршење и других послова из надлежности локалне самоуправе и управе, за које је основана као и техничке послове око одржавања опреме.
Служба заштите и спашавања послове из свог дјелокруга обавља преко оперативне јединице - Ватрогасне јединице.