в.д. Секретар: Митар Кисјелица

звање:

тел: 031/353-477

 е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, 25.06.2024. године

Одлука о измјени правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, 12.02.2024. године

Одлука о измјени правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, 07.04.2023. године Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 13

Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу врши послове управе који се односе на:

- Праћење и обезбјеђивање услова за остваривање и унапређење примарне здравствене заштите, иницирањем и предлагањем мјера у овој области које су од непосредног интереса за локално становништво;
- Унапрјеђивања и афирмације родне равноправности и заштита људских и мањинских права;
- Израду ЛАП-а из дјелатности Секретаријата;
- Израду прописа из области спорта и физичке културе, примјену закона и Општинских одлука које се односе на спорт и физичку културу;
- Вршење послова, развоја и унапређења спорта и физичке културе, организација спортских манифестација општинског, државног и међународног значаја у складу са законом и у сарадњи са органима државне управе;
- Развој и унапређење дјечијег и омладинског спорта, организацију рада спортских школа и развоја масовне физичке културе;
- Додјељивање награда и признања у области спорта и физичке културе;
- Израду програма активности у спорту и програма спортских манифестација, праћење реализације програма у области спорта које финансира Општина, сарадњу са спортским клубовима и другим организацијама из области спорта;
- Управни надзор над организацијама из области спорта чији је оснивач Општина Херцег Нови;
- Вођење регистра невладиних организација на територији општине Херцег Нови, сарадња са невладиним организацијама, спровођење конкурса за додјелу средстава НВО и прати реализацију закључених уговора о додјели средстава;
- Припрему извјештаја и информација о стању у областима из надлежности Секретарјата као и друге материјале за скупштину, предсједника општине и главног администратора;
- Расписивање јавног конкурса за додјелу средстава спортским клубовима и организацијама опредјељених Буџетом Општине, одлучивање о средствима која се распоређују спортским клубовима и организацијама на територији општине Херцег Нови у складу са Законом и прописима Општине;
- Вођење свих евиденција из области дјелокруга свог рада у складу са Законом;
- Унапређење рада и модернизацију локалне управе кроз имплементацију система управљања квалитетом у локалној управи;
- вршење послова у вези са остваривањем прекограничне и друге међународне сарадње и припремање односно учествовање у припреми пројекта из ове области, остваривање свих облика сарадње са институцијама и тијелима Европске уније, представницима државних и локалних власти у иностранству, амбасадама и другим предствништвима страних држава у Црној Гори, припрема састанке предсједника општине са представницима других држава и локалних власти из других држава и активно учествује у раду;
- Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;
- Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.