Поштовани посјетиоци,

Обавјештавају се сви власници непокретности на територији Општине Херцег Нови, да ће Управа локалних јавних прихода Општине Херцег Нови, на основу члана 87 Закона о управном поступку (" Сл.лист ЦГ" бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17) , а у вези члана 20 Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("сл.лист ЦГ-оп.прописи" бр. 41/21, 5/22, 33/22, 7/24), извршити достављање јавним обавјештавањем, свих неуручених рјешења о утврђеном порезу на непокретности и туристичке таксе за 2023. годину, дана 05.06.2024 . године.
Будући да достављање предметног акта није било могуће извршити на један од начина прописаних члановима 84. и 85. Закона о управном поступку, ова Управа врши достављање предметног акта јавним обавјештавањем, односно објављивањем истог на огласној табли ове Управе, на интернет страници Општине Херцег Нови ( https://www.hercegnovi.me ) и на порталу еУправе ( https://www.euprava.me/ ) .
Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 (десет) дана од дана објављивања писмена. Датум објављивања је 05.06.2024.године, па је датум истека рока 15.06.2024 године.
Увид у Рјешење се може извршити лично у просторијама Управе локалних јавних прихода Општине Херцег Нови сваког радног дана у периоду од 8 до 11h.