Поштовани посјетиоци,

Обавјештавају се сви власници непокретности на територији Општине Херцег Нови, да ће Управа локалних јавних прихода, на основу члана 87 Закона о управном поступку (“Службени лист ЦГ” бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), извршити достављање Јавним обавјештавањем, свих неуручених рјешења о утврђеном порезу на непокретности за 2021. годину, дана 25.07.2022 . године.
Будући да достављање предметног акта није било могуће извршити на један од начина прописаних члановима 84. и 85. Закона о управном поступку, ова Управа врши достављање предметног акта јавним обавјештавањем, односно објављивањем истог на огласној табли ове Управе и на интернет страници општине.
Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 (десет) дана од дана објављивања писмена. Датум објављивања је 25.07.2022.године, па је датум истека рока 04.08.2022 године.
Увид у Рјешење се може извршити лично у просторијама Управе локалних јавних прихода Општине Херцег Нови , канцеларија бр. 74.