Поштовани посјетиоци,

Обавјештавају се сви власници непокретности на територији Општине Херцег Нови, да ће Управа локалних јавних прихода, на основу члана 87 Закона о управном поступку (“Службени лист ЦГ” бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), извршити достављање Јавним обавјештавањем, свих неуручених рјешења о утврђеном порезу на непокретности.
Будући да достављање предметног акта није било могуће извршити на један од начина прописаних члановима 84. и 85. Закона о управном поступку, ова Управа врши достављање предметног акта јавним обавјештавањем, односно објављивањем истог на огласној табли ове Управе и на интернет страници општине.
Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 (десет) дана од дана објављивања писмена.
Увид у Рјешење се може извршити лично у просторијама Управе локалних јавних прихода Општине Херцег Нови , канцеларија бр. 74.