Поштовани посјетиоци,

Обавјештавамо Вас да ће Управа за локалне јавне приходе Општине Херцег Нови, на основу члана 87 Закона о управном поступку извршити достављање јавним обавјештавањем свих неуручених рјешења о утврђеном порезу на непокретност и туристичке таксе за 2019 год., дана 20.12.2019 год.

Будући да достављање предметних аката није било могуће извршити на један од начина прописаних члановима 84 и 85 Закона о управном поступку, ова Управа врши достављање истих јавним обавјештавањем, односно објављивањем  на огласној табли Општине Херцег Нови и на интернет страници Општине Херцег Нови.

Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 (десет) дана од дана објављивања писмена.

Увид у рјешења може се извршити у канцеларији Управе за локалне јавне приходе бр. 74 сваког радног дана ( пон.- пет.) у периоду од 08 - 11h.