Начелница: Марија Бошковић

звање: Спец. Сци. правних наука

тел/факс: 031/321-919; 031/321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Извјештај о раду Службе за инспекцијске послове за 2021. годину

 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 22

Служба за инспекцијске послове обавља следеће послове:

   - Прати и примјењује прописе у области инспекцијског надзора у областима у којима врши инспекцијски надзор као што су: Јавна чистоћа, превоз и депоновање комуналног и другог отпада, изградња и коришћења депонија, управљање водама, јавног водоснабдијевања, прикупљање, прочишћавање и испуштање отпадних вода, прикупљање и испуштање атмосферских вода, изградња и реконструкција пијаца, гробља, паркова и других јавних површина, јавних расвјета, Општинских и некатегорисаних путева у општој употреби, саобраћајне сигнализације, сахрањивања, превоза за путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси превоза, превоза терета у случају кад је превозник физичко лице, превоза за сопствене потребе и ванредног превоза, постављање помоћних и монтажних објеката привременог карактера, становање и одржавање стамбених зграда и држање кућних љубимаца, збринавање напуштених и изгубљених кућних љубимаца, заштита од буке у животној средини, туризма и угоститељства, заштите потрошача;
   - инспекцијске послове у обављању повјерених послова државне управе у области управе полиције који се односе на премјештање возила као и друге пренесене послове;
   - надзор послова којим се обезбјеђује заштита становника од заразних болести у складу са законом;
   - употреба симбола општине, контрола радног времена, услуга изнајмљивања возила, употреба електроакустичних и акустичних уређаја у угоститељском објекту, контрола одобрења за обављање угоститељске дјелатности за камп са највише 15 смјештајних јединица и кетеринг објекте, радно вријеме угоститељских и других објеката, инсталирање лимитатора јачине звука на уређаје преко којих се емитује музика, обезбјеђење уређаја и опреме за одвођење дима, паре и непријатних мириса, обезбјеђење услова за кретање лица са инвалидитетом у објектима за које одобрење за обављање дјелатности издаје надлежни орган локалне управе;
   - Инспекцијске послове у обављању повјерених послова;
   - Израђује и спроводи програм рада Службе и друга планска акта из дјелокруга рада;
   - Поступа по иницијативама грађана из дјелокруга рада;
   - Припрема прописе из дјелокруга надлежности;
   - доноси решења о преузимању инспекцијских послова из дјелокруга рада, обавља послове кол центра Општине Херцег Нови - систем 48;
   - Спроводи управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга рада и друге управне поступке у складу са Законом;
   - Припрема извјештај о раду и друге материјале за Скупштину и Предсједника општине из дјелокруга рада,
   - Припрема извјештаје за главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности,
   - Обезбјеђује принцип транспарентности објављивањем прописаних аката из своје надлежности,
   - Врши и друге послове из своје дјелатности у складу са Законом и другим прописима.