Поштовани посјетиоци,

Приступ информацијама у посједу органа власти заснива се на начелима слободног приступа информацијама, транспарентности рада органа власти, права јавности да зна, равноправности и једнакости и остварује се на нивоу стандарда који су садржани у потврђеним међународним уговорима о људским правима и слободама и опште прихваћеним правилима међународног права. (члан 2 Закона о слободном приступу информацијама,  "Сл.лист РЦГ", 44/12 од 9.8.2012.)

Водичима за приступ информацијама које су у посједу органа локалне управе Општине Херцег-Нови,  утврђују се врсте информација, као и јавни регистри и јавне евиденције, поступак за приступ информацијама, трошкови поступка, овлашћена и одговорна лица за поступање по захтјеву, начин објављивања водича и друга питања од значаја за приступ информацијама из надлежности органа локалне управе у складу са Законом.Информације којима је по захтјеву приступ одобрен или неодобрен