Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати јавне позиве, обавјештења и рјешења Секретаријата за просторно планирање и изградњу, који се објављују по члану 87, став 2 , Закона о управном поступку,а у циљу јавног обавјештавања.

Документа се сортирају хронолошки, са истакнутим датумом његове објаве.


Извјештај о јавном увиду у Програм уређења простора Општине Херцег Нови за 2023. годину, 10.02.2023.

Позив за допуну поднеска на име: Патлавскиј Алексеy и Секерин Евгениј, број: 02-3-361-UP I-256/2018,  20.04.2018
Рјешење о прекиду поступка легализације број: 02-3-361-308-2017,  08.03.02.2018
Позив упућен на име: Паландачић Роксанда, број: 02-3-361-100-2017-1/11,  23.02.2018
Позив упућен на име: Бујановић Јана и Бего Јована, број: 02-3-361-100-2017-1/11, 23.02.2018