Старјешина: Ненад Ђорђевић, Главни администратор

звање: дипл. правник

тел: 031/321-564
факс: 031/322-562
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе главног администратора, Објављено дана 04.03.2024. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе Главног администратора, Oбјављено дана 01.03.2022. године


 Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 28

Служба главног администратор врши стручне и друге послове који се односи на:
- Рјешавање у другостпеном управном поступку,
- Вршење надзора над радом локалне управе,
- Старање о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова јавне управе,
- Извршавање акта предсједника општине који доноси у остваривању функција усмјерања и координарања рада и вршења надзора на радом локалне управе,
- Предлагање и предузимање мјера у циљу отклањања неправилности у раду локалне управе,
- Припрему извјештаја о поступању у управним стварима из надлежности општине,
- Припрему извјештаја за предсједника општине у стању у појединим областима и надлежности органа локалне управе са мишљењем и предлогом мјера,
- Управни поступак за слободан приступ информација из свог дјелокруга,
- Вршење других послова у складу са Законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.