Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати план обука локалних службеника и намјештеника.
Сви подаци су представљени у формату "pdf".

Сви заинтересовани, учешће могу пријавити у Служби за управљање људским ресурсима.


Онлајн курс НАЛАС-а: Увод у управљање имовином у водном сектору, почетак 2. децембра 2022. године


Обуке предвиђене Програмом стручног оспособљавања и усавршавања локалних службеника:

- Мобинг, 25. новембар 2022. (уживо)
- Комуницирање ЕУ интеграција, 28. и 29. новембар 2022. (уживо)
- Родна равноправност, 2. децембар (уживо)
- Забрана дискриминације, 15.децембар 2022. (уживо)

Специфични програм обука за унапређење знања и вјештина у области инспекцијског и комуналног надзора:

- Комунални надзор, 06. децембар 2022 (online)
- Инспекцијски надзор, 14. децембар 2022. (online)
- Прекршајни поступак, 22. децембар 2022. (online)


Обукa на тему “Закон о управном поступку” која ће се одржати у Скупштинској сали Општине Херцег Нови у два термина и то 03. новембра (четвртак) и 10. новембра (четвртак).


Онлајн курс НАЛАС-а: Увод у управљање имовином у водном сектору, почетак 3. октобар 2022. године


NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе), посредством своје е-Академије, уз подршку RCDN мреже (Регионална мрежа за развој капацитета у области вода и санитарних вода) организује онлајн курс о капиталним инфраструктурним инвестиционим пројектима у области вода и санитарних вода, април - мај 2022. године


NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе), посредством своје е-Академије, организује онлајн курс: Форум за социјални дијалог , април - мај 2022. године