Радно вријеме Грађанског бироа

Рад са странкама остварује се преко Грађанског бироа,

од 15.05. до 01.10. текуће године радним данима од 7.30 до 19 часова

од 1.10. текуће године до 15.5. следеће године радним данима од 7.30 до 15.00 часова

Пауза је од 11 до 11.30 часова.

Пријем странака у  свим Секретаријатима и Службама органа локалне управе врши се сваким радним даном од 8.00 до 11.00 часова.