Главни администратор: Ненад Ђорђевић

звање: дипломирани правник

тел:  (031) 321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе главног администратора, Објављено дана 04.03.2024. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе Главног администратора, Oбјављено дана 01.03.2022. године

Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 6

1. Главни администратор врши послове другостепеног органа, у управним стварима из надлежности Општине;
2. Координира рад локалне управе, у извршавању послова за које је потребна међусобна сарадња (припрема прописа, акционих планова, страрешког плана развоја општине, и других развојних планова и програма, припрема извјешатаја о њиховој реализацији и стручно информативних материјала, извјештаја о спровођењу закона, општинских прописа и др);
3. Даје мишљење на акт којим се утврђује организација и начин рада локалне управе;
4. Даје стручна упуства и инструкције за рад органима локалне управе ради правилне примјене закона и других прописа;
5. Припрема годишњи извјештај о поступању у управним стварима из надлежности општине;
6. Подноси предсједнику општине годишњи извјештај о раду и друге извјештаје на захтјев предсједника општине;
7. Врши и друге послове утврђене Законом, Стаутом општине и актима предсједника општине;
8. Главног администратора именује предсједник општне на основу јавног конкурса на вријеме од 5 година.