Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати јавне позиве, обавјештења и рјешења Секретаријатa за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност који се објављују по члану 87, став 2 , Закона о управном поступку,а у циљу јавног обавјештавања.

Документа се сортирају хронолошки, са истакнутим датумом објаве. 


- Извјештај Комисије за оцјену Елабората о процјени утицаја на животну средину за пројекат "Уређење дијела обале - јавно дјелимично уређено купалиште у Ђеновићима" на кат.парц. бр. 661/1 и 661/2 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови (.pdf)

- Иновирани Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта "Уређење дијела обале - јавно дјелимично уређено купалиште у Ђеновићима" на кат.парц. бр. 661/1 и 661/2 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови (.pdf)

  • Рјешење о одбијању на захтјев д.о.о. "Bre Company" : 02-13-364-UPI-556/2018 26.11.2018.
  • Рјешење о давању сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину - носиоц пројекта Милош Бојанић: 02-13-353-UPI-12/2018-1/18, 17.12.2018.