У циљу обезбјеђивања јавног и транспарентног рада органа и служби локалне управе на овој страници ћемо објављивати одлуке о додјели послова и услуга и закључених уговора са правним и физичким лицима, као и појединачне одлуке и друга акта и уговоре закључене у поступку располагања општинском имовином.
(члан 138 став 1 тачка 2  Закона о локалној самоуправи , "Сл. лист РЦГ", бр. 42/03, 75/05, 13/06, "Сл. лист РЦГ", бр. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12)

Сва документа налазе се у формату .pdf и груписана су по години настанка.