Уз Пријаву и образац увјерења странка прилаже:

  • Испуњено израђено типско увјерење Секретаријата које сваке студијске године студент преузима са сајта Општине Херцег-Нови по расписивању конкурса. Уколико надлежна установа високог образовање одбија да испуни образац Секретаријата,  студент прилаже увјерење или потврду надлежне установе  у којој је назначено све тражено у типском увјерењу Секретаријата.
  • Потврда, увјерење опребивалишту