Право на старачку накнаду могу да остваре пољопривредни произвођачи старији од 65 година (жене од 60 година) којим је пољопривреда једино занимање (Агробуџет Црне горе).

  • захтјев
  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о мјесту пребивалишта
  • посједовни лист као доказ о власништву земљишта