1. Увјерење о животу за  држављане Црне Горе

  • попуњавање увјерења о животу врши искључиво овлашћени службеник 
  • лично присуство
  • важећи лични документ (лична карта, пасош)

Не плаћа се административна такса.

2. Увјерење о животу за стране држављане

За лица која примају пензију из страних земаља, које им шаљу формуларе-увјерење о животу на страном језику, потребно је:

  • лично присуство
  • важећи лични документ (лична карта, пасош)
  • оригинал формулара увјерења о животу написан на страном језику
  • једна фотокопија формулара за општинску архиву
  • оригинал превода формулара од стране овлашћеног судског тумача

Попуњавање увјерења о животу врши искључиво овлашћени службеник.

Не плаћа се административна такса.