У Служби за социјална питања и борачко инвалидску заштиту предају се захтјеви за добијање:

 • борачког додатка,
 • породничног додатка,
 • личне инвалиднине,
 • новчане накнада материјалног обезбјеђења,
 • додатка на његу и помоћ од стране другог лица (право на овај додатак имају инвалиди I, II, III и IV групе инвалидитета)
 • помоћи у случају смрти војног инвалида
 • ортопедског додатка,
 • бесплатне и повлашћене вожње,
 • увећања породичне инвалиднине и породична инвалиднине чланова породице палог борца
 • једнократне новчане помоћи - захтјев
 • њега старих лица - захтјев
 • Oстваривање права на новчану накнаду за новорођенче - захтјев
 • Oстваривање права на новчану накнаду за двојке - захтјев
 • Oстваривање права на новчану накнаду за тројке - захтјев
 • Захтјев за издавање увјерења ( борачко - инвалидска заштита) - захтјев
 • Захтјев за једнократну новчану помоћ за породична домаћинства без прихода ради превазилажења последица епидемије заразне болести Ковид-19 - захтјев
 • Потврда о имовинском стању (стамбеној ситуацији) - образац
 • Једнократна новчана помоћ за лијечење неплодности поступцима МПО - захтјев