NasZUP03082017Запослени у Општини Херцег-Нови два дана су учествовали на семинару о примјени новог Закона о управном поступку, који је у великој сали зграде Општине организовала Служба главног администратора, у сарадњи са Управом за кадрове.

 Предавачи на обуци 31. јула и 01. августа били су предсједница Управног суда Црне Горе Бранка Лакочевић и испред Управе за кадрове Данијела Недељковић Вукчевић и Јадранка Ђурковић.

На овом семинару је инсистирано због огромног значаја који овај Закон има за рад локалне управе, те чињенице да он представља нови концепт управног поступка. Посебан акценат предавачи су ставили на новине у односу на раније вазећи ЗУП.

Учествовали су у највећем дијелу запослени који воде управни поступак у Општини.

Циљ новог Закона је да омогући поједностављивање и убрзавање управне процедуре, смањење трошкова за све учеснике у поступку, модернизацију процесних механизама, дјелотворнију заштиту јавних и појединачних интереса грађана и правних лица у управним стварима.