zgradaohn2022Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама позива заинтересоване НВО да у понедељак 8.4.2024. године у 10 часова, у Великој сали СО Херцег Нови присуствују консултативном састанку за утврђивање приоритетних области ради расписивања Јавног конкурса за расподјелу средстава НВО.

Пројекти и програми НВО, који се буду односили на изабране приоритетне области имаће предност при оцјењивању и доношењу Одлуке о финансирању пројеката невладиних организација.
Приоритетне области, у складу са чланом 18 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени лист Црне Горе - општински прописи”, бр. 003/24) морају се односити на области које доприносе остваривању:
- активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис;
- подстицања и развоја привредних дјелатности (туризам, занатство, стари и ријтки
занати, задругарство и др);
- развоја локалне заједнице;
- екологије, заштите животне средине и здравља грађана;
- афирмисања људских и мањинских права;
- програма за предшколску и школску дјецу;
- програма за омладину;
- програма за стара лица;
- афирмисања демократизације локалне средине;
- развоја цивилног друштва;
- социјално-хуманитарних активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју...);
- културне баштине, његовања историјских тековина;
- волонтеризма;
- заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
- заштите и помоћи лицима лијечених од болести зависности;
- активности пензионисаних лица;
- неформалног образовања и образовања одраслих;
- афирмисања женских права
- других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Херцег Нови и афирмацији грађанског активизма.