zgradaohn2022Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови расписао је Јавни оглас за избор домаћина из локалне мреже планинских стаза на подручју општине Херцег Нови.

Домаћин може бити – планинарски или бициклистички клуб, који мора бити регистрован у складу са Законом о спорту и учлањен у Планинарски савез Црне Горе или друго правно или физичко лице оспособљено за стручне послове уређења, обиљежавања, одржавања и чувања планинских стаза, из локалне мреже планинских стаза на подручју општине Херцег Нови.
Рок за подношење пријава је двадест дана од објављивања јавног огласа. Пријаве је могуће предати сваког радног дана од 7.30 до 16.00 часова, непосредном предајом Грађанском бироу Општине Херцег Нови – Трг Маршала Тита бр. 2 или препорученом пошиљком. На полеђини коверте написати назив и адресу, телефон и контакт особу.
Детаље Јавног огласа и услове које будући домаћин треба да испуни погледајте ОВДЈЕ.