naslovna06122021Данас су у скупштинској сали Општине Херцег Нови одржане централне јавне расправе на нацрте двије одлуке - о буџету за 2022. годину и о комуналном реду.

Укупно планирана примања буџета Општине Херцег Нови за 2022. годину утврђена нацртом Одлуке о буџету износе 18.640.000 еура, казао је секретар за финансије и локалне јавне приходе, Стево Влаовић.

Капитални буџет чини 29,4% укупног буџета и планиран је у износу од 5.487.000 еура. Како је истакао Влаовић, међу капиталним издацима значајно је поменути планиране издатке за реконструкцију и санацију локалне путне мреже, изградњу тротоара и пасарела, уређење степеништа, улагања у комуналну и хидротехничку структуру.

„Капитални буџет је увећан скоро два милиона у односу на ребаланс буџета за 2021. годину“, рекао је Влаовић. Образложио је да су очекивања за 2022. годину оптимистична када су у питању приходи и туристичка сезона, па је и буџет пројектован на већи износ.

Како је наведено Нацрту Одлуке, значајна средства се опредјељују за спорт, културне манифестације, социјална давања, НВО сектор, као и одржавање комуналног реда.

Најзначајније учешће у укупним примањима чини приход од пореза на имовину планиран на износ од 6.800.000 еура или 36,5% укупно планираног буџета, а одмах за њим приход од накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта у износу од 2.500.000 еура или 13,4% укупног Буџета.

Нацртом Одлуке о комуналном реду прописани су општи услови одржавања комуналног реда и мјере за њихово спровођење на територији Херцег Новог. Нацрт је припреман по моделу и у сарадњи са Заједницом општина.

„На основу Закона о комуналним дјелатностима прописано је да јединице локалне самоуправе прописују опште услове одржавања комуналног реда и мјере за његово спровођење, нарочито уређење насеља, одржавање чистоће, уклањање снијега, управљављање јавном расвјетом, одржавање мостова, јавних тоалета, отворених плажа и обала ријека“, објаснио је секретар за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност, Василије Сеферовић.

Нацрти обје одлуке су на јавној расправи још три дана, до 09. децембра, током који грађани могу надлежним секретаријатима доставити предлоге, примједбе, сугестије и мишљења.