slika sa javne rasprave 16122022Нацртом Одлуке о Буџету за 2023. укупна примања Општине Херцег Нови планирана су у висини 21,881 милион еура, што је увећање за око 3 милиона у односу на прошлогодишњи план буџета.

Капитални буџет планиран је на 5,93 милиона еура, а најзначајнији дио биће усмјерен на пројекте унапријеђења градске инфраструктуре, саопштено је на централној јавној расправи која је данас одржана у сали Скупштине општине.
„Буџет за 2023. годину планиран је на основу овогодишњег ребаланса. Ако се овај Нацрт пореди са прошлом годином, укупна планирана примања Општине Херцег Нови су за око 3 милиона еура већа него у Нацрту Одлуке о буџету за 2022. годину“, казао је секретар за финансије, Немања Јунчар.
Како је објаснио, најзначајније учешће у укупним примањима чини приход од пореза на имовину планиран на износ од 8,2 милиона еура или 37,48% укупно планираног Буџета. Јунчар је казао да је изузетно добром наплатом овај приход у текућој години остварен на том нивоу.
Додао је да је посљедњих година на завидном нивоу и наплата пореза на промет непокретности, а у 2023. су приходи по овом основу планирани на 2,7 милиона еура. Такође, велико повећање је планирано по основу пореза на доходак физичких лица који је Нацртом утврђен на 3,55 милиона еура. Када је у питању накнада за изградњу градског грађевинског земљишта тзв. грађевинска дозвола, приход по овом основу планиран је на износ од 2,6 милиона.
„Расходи капиталног Буџета планирани су у износу од 5,93 милиона еура, што је 27,10% укупног Буџета. Ту је значајно поменути планиране издатке за улагања у комуналну инфраструктуру, затим изградњу пасареле Зеленика, а значајни планирани издатак је и реконструкција дијела Његошеве улице од парка Св. Леополда до бившег хотела „Рудник“ у укупном износу од 550.000 еура“, казао је Јунчар. Он је истакао да је су у односу на план прошлогодишњег буџета увећани планирани издаци за спорт, као и накнаде за новорођенчад.
Јавна расправа на Нацрт Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2023. годину траје закључно са 17. децембром 2022. године. Након спроведене јавне расправе Секретаријат за финансије ће размотрити све примједбе, предлоге, сугестије и мишљења учесника и сачинити Извјештај о спроведеној јавној расправи.