nsl061023Општине Будва, Херцег Нови и Котор и програм ReLOaD2 позивају невладине организације са територија ових општина да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општина из следећих приоритетних области: заштита животне средине, социјална инклузија и заштита, родна равноправност, омладинска политика, култура.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 7,000 ЕУР до 20,000 ЕУР (за дио Конкурса за НВО), односно од 2.000 ЕУР до 5.000 ЕУР (за дио Конкурса за тек основане НВО и НВО које се баве младима) по пројекту. Једна НВО може поднијети више пријава, од којих само за једну могу бити додијељена средства. Имајући у виду да су средства ReLOaD2 програма у Црној Гори ослобођена плаћања пореза на додату вриједност (ПДВ), износе буџетских ставки треба планирати и исказати без ПДВ-а за оне трошкове/услуге за које је предвиђено плаћање ПДВ-а.
С обзиром да ће током укупног, трогодишњег, трајања програма ReLOaD2 бити реализовано више конкурса за пројекте, максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној невладиној организацији током укупног трајања ReLOaD2 програма је 60.000 ЕУР.
УНДП задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задате критеријуме. Дужина трајања сваког пројекта може бити од 5 до 7 мјесеци. Изабрани пројекти се морају реализовати у периоду од јануара до 31. јула 2024. године.
О праву учешћа, потребној документацији и начинима предаје апликације више у приложеним документима.

Поновљени конкурс невладиним организацијама за предају приједлога пројеката у склопу регионалног програма локалне демократије на западном балкану 2 ReLOaD2) (.pdf)

Документација за конкурс за НВО (.zip)

Документација за конкурс за тек основане НВО (.zip)