SkolaNSL 07122023Служба Главног градског архитекте Општине Херцег Нови издала је сагласност на идејно рјешење за реконструкцију школе у Србини.

Слиједи израда главног пројекта, а потом и тендерска процедура за избор извођача радова које финансира Управа за капиталне пројекте кроз буџет Црне Горе.
Према оцјени службе Главног градског архитекте, идејно рјешење за реконструкцију задужбине Бошковић, Ђуровић, Лакетић, које је радила компанија „Инг инвест“ доо из Даниловграда, у складу је са урбанистичко техничким условима које је издао Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови и конзерваторским условима Управе за заштиту културних добара Црне Горе, не прелази постојеће габарите, предвиђа очување спољашњег изгледа задужбинске зграде и доноси нова, функционалнија рјешења за искоришћеност ентеријера која одговарају савременим принципима школства. Уз простор предвиђен за наставни процес, идејним рјешењем је планирана и просторија легата и архивског материјала.
Према тендеру, иста компанија ће радити и главни пројекат, а за израду техничке документације је издвојено 60 000 еура без ПДВ-а, док су средства за финансирање цјелокупног пројекта предвиђена капиталним државним Буџетом за 2023. годину и биће пренијета у 2024. годину.

Општина Херцег Нови већ дужи низ година упорно улаже напор да задужбинско здање Бошковић, Ђуровић, Лакетић, као вриједно културно добро и легат намијењен Херцег Новом заштити и врати намјени, а то је васпитно-образовни карактер. Због тога је локална самоуправа у више наврата слала ургенције надлежним државним институцијама, иницирала састанке па и процјену безбједности и стабилности објекта.