Nas29092021SStip2021Секретаријат за културу  и образовање  Општине Херцег Нови расписао је Конкурс за додјелу студентских стипендија за студијску 2021/22. годину.

У складу са Одлуком о стипендирању и награђивању студената Општина додјељује стипендије за студијску 2021/22.годину студентима основних и специјалистичких академских и примијењених студија, као и мастер  академских и примијењених студија.

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаву на конкурс (која се налази у писарници и на сајту Општине Херцег Нови) потребно је испунити и заједно са потребном траженом документацијом по овом Конкурсу предати непосредно на писарници Општине Херцег Нови или послати поштом на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање,Трг Маршала Тита 2 Херцег Нови.

Више детаља о условима за добијање стипендије и потребној документацији за пријаву можете пронаћи овдје.

За више информација можете позвати број телефона 031 321 052.