ZGRADAOHN24112021Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег Нови расписао је Конкурс за расподјелу средстава из буџета Општине Херцег Нови опредијељених за издавачку дјелатност у 2022. години.

На Конкурсу могу учествовати физичка и правна лица која имају пребивалиште у Црној Гори, односно која су у Црној Гори регистрована за обављање дјелатности из области културе, осим невладиних организација, јавних установа и других субјеката чији се рад финансира из буџета Општине.

Пријаве са пропратном документацијом и пројектном формом треба поднијети у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса. Учесници су дужни да пријаву поднесу у пројектној форми која је доступна на сајту Општине, уз пратећу документацију наведену у формулару.

Средства која ће буџетом Општине за 2022. годину бити обезбијеђена за издавачку дјелатност биће расподијељена првенствено пројектима који на најбољи начин испуњавају сљедеће критеријуме: умјетнички квалитет и значај за развој културе, референце реализатора, допринос развоју мултинационалних и мултикултуралних вриједности, допринос подстицању међународног  дијалога и развоју партнерства, међународна афирмација црногорске културе, допринос очувању традиције и културне баштине, афирмација перспективних талената, допринос афирмацији стваралаштва лица са инвалидитетом, остваривост буџета пројекта и обезбијеђеност услова за његову реализацију, допринос очувању локалних традиција и насљеђа, допринос афирмацији посебног карактера локалног културног амбијента и локалног културног стваралаштва.

Средствима из буџета Општине може се суфинансирати пројекат највише до 50% износа укупних средстава потребних за његову реализацију. Изузетно, пројекат од нарочитог значаја за Општину може се суфинансирати у износу већем од 50% од износа укупних средстава потребних за његову реализацију.

Пријаву на конкурс са прилозима треба доставити на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријату за културу и образовање, Трг маршала Тита 2, 85340 Херцег Нови, са назнаком „Пријава на конкурс за издавачку дјелатност“, или непосредно предати на Грађански биро Општине Херцег-Нови, на истој адреси.

О достављеним уредним пријавама одлучиваће комисија формирана од стране Секретаријата за културу и образовање у року од 30 дана од дана закључивања Конкурса.

Конкурс (.pdf)

Пријавни формулар (.pdf)