ilustracija omladinski parlament07072020Локални акциони план за младе Општине Херцег Нови за период 2020. и 2021. године усвојен је протекле седмице, на 13. редовној сједници Скупштине општине Херцег Нови. Одборници локалног парламента једногласно су подржали Одлуку о усвајању овог документа, који ће бити основ за унапријеђење положаја младих у нашем граду током наредног периода.

Битне елементе Акционог плана чине омладинска политика на локалном нивоу, укључивање невладиних организација у чијем интересовању су млади, као и формирање локалног Савјета за младе. ЛАПМ је заснован на “развојном приступу”, односно креирању услова за пуни развој потенцијала младих људи у Херцег Новом, имајући у виду да су управо они најважнији ресурс за развој локалне заједнице.

Процес израде нацрта иницирао је и координисао Секретаријат за културу и образовање, који је и задужен за његову примјену. Подршку је пружила невладина организација “Јувентас”, а израда документа базирала се, између осталог, на консултацијама са младима у заједници.

Једно од полазишта за креирање ЛАПМ било је истраживање о положају младих у Црној Гори које је спроведено за потребе Министарства спорта и младих. Ово истраживање је показало да су највећи проблеми младих у нашој земљи незапосленост (58%), болести зависности (25%), лош економски статус (19%), криминал и корупција (13%) и образовни систем (12%). Као најодговорнији за њихово рјешавање препознати су Влада (36%), сами млади (14%) и остале институције (13%).

Препознајући своју одговорност и потребу за побољшањем положаја младих људи у Херцег Новом, Општина је кроз ЛАПМ донијела сет мјера и активности.

Међу битнијим мјерама су: приступ адекватном систему подршке за прелазак у одрасло доба и самореализацију, унапријеђење подршке развоју психо-физичког здравља и промоцији здравих стилова живота младих, оснивање локалног Савјета за младе, као и унапријеђена међуопштинска, регионална и међународна сарадња у области омладинске политике. Такође, предвиђено је да млади буду међу приоритетима на конкурсу расподјеле средстава за невладине организације на општинском нивоу, као и јачање подршке предузетништву младих.

“Израда нацрта Локалног акционог плана за младе 2020-2021. године, као документа у области омладинске политике у Општини Херцег Нови, од посебног је значаја, како за младе, тако и за надлежне институције и све актере омладинске политике на локалном нивоу, јер је недостатак системске бриге о овој најрањивијој друштвеној групи довео до низа негативних ефеката са којима се млади свакодневно сусрећу”, истакнуто је у овом документу.

ЛАПМ је у потпуности усклађен новим Законом о младима и националном Стратегијом за младе, те је као такав добио позитивно мишљење од стране Министарства спорта и младих.

Општина Херцег Нови и Секретаријат за културу и образовање носиоци су једног сегмента активности које су Акционим планом назначене, а у њиховој реализацији имају партнере: Завод за запошљавање, Дом здравља, Центар безбједности, све васпитно образовне установе, Центар за соцоијални рад, као и невладине организације које у својим програмима имају омладинску политику. Буџетом Општине за 2020. годину опредијељено је 15 хиљада еура за реализацију Локалног акционог плана за младе.