popisNLSПописна комисија за општину Херцег Нови расписала је Јавни оглас за уговорно ангажовање учесника/ца за спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова који ће се одржати од 1. до 15. новембра 2023. године за 20 инструктора и 176 пописивача.

Јавни оглас је отворен 10 дана.
Текст јавног огласа у којем су дефинисани прописи и потребна документација, као и пријава за учеснике у попису могу се преузети са сајта Општине Херцег Нови, затим сајта Управе за статистику (www.monstat.org), у малој сали Општине, као и у канцеларијама мјесних заједница.
Попуњену пријаву за учеснике/це у попису и комплетну документацију могуће је доставити лично или поштом до 1. октобра текуће године, у затвореној коверти сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова, на адресу Пописне комисије (Општина Херцег Нови, Трг маршала Тита 2 - мала сала Општине).
„У циљу што квалитетнијег спровођења предстојећег пописа становништва, домаћинстава и станова позивам све заинтересоване грађане Херцег Новог да се пријаве и буду ангажовани током трајања пописа“, истакла је Весна Самарџић у име Пописне комисије за Општину Херцег Нови.
Пријава
Јавни оглас