zgradaohn2022Општина Херцег Нови објавила је Јавни позив за организације цивилног друштва које се баве питањима интеграције Рома и Египћана да предложе своје кандидате за чланове радне групе која ће израдити нацрт Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Египћана у Општини Херцег Нови за период 2024–2028 год.

Предлог са пратећом документацијом се доставља путем поште на адресу: Општине Херцег Нови, Секретаријат за локалну самоуправу, Трг Маршала Тита бр 2, поштом или непосредном предајом на шалтер грађанског бироа Општине са назнаком '' ПРЕДЛОГ ЗА ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ РОМА И ЕГИПЋАНА ЗА ОПШТИНУ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА ПЕРИОД ОД 2024 ДО 2028 ГОД.
Више о условима за невладину организацију и предлагање кандидата, као и документацију коју је потребно доставити у Јавном позиву.