ZVE 4544Мјесна заједница Баошић као закуподавац даје у закуп четири локације за постављање објекта привременог карактера, тачније двије за продајни пулт и по једну за конзерватор за сладолед и штанд.

Издавање у закуп ће бити обављено прикупљањем затворених писаних понуда, које треба доставити на адресу МЗ Баошић закључно са 06.05.2022. до 14 часова. Истог дана ће бити извршено регистровање ученика и отварање понуда, са почетком у 14.30 часова.
Више детаља о начину пријаве, праву учешћа и условима за избор закупаца наћи ћете у тексту Јавног позива, који можете преузети овдје.