Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају о стављању на увид Извјештајa о завршеном Јавном увиду о Нацрту Програма уређења простора Општине Херцег Нови за 2019.годину.

Извјештај o извршеном Јавном увиду (.pdf, 1,8МB)