NSL210324Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Први Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 7 „Диверзификација газдинстава и развој пословања“, Подмјера 7.1 „Подршка инвестицијама за развој руралног туризма“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД III 2021–2027.

Исти се може преузети кроз линк https://www.gov.me/clanak/prvi-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-finansijske-podrske-za-mjeru-7-diverzifikacija-gazdinstava-i-razvoj-poslovanja-podmjera-71-podrska-investicijama-za-razvoj-ruralnog-turizma-program .
Захтјев за додјелу подршке подноси се у року од 21. марта 2024. године до 21. маја 2024. године. Захтјеви поднијети прије или послије истека овог рока, неће се разматрати.
Основни текст Јавног позива за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 7 Диверзификација газдинстава и развој пословања, Подмјера 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма“ објављен је у "Службеном листу Црне Горе" (Огласни дио 21/24), у најмање једном дневном штампаном медију и на интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.gov.me/mpsv и www.gov.me/ipard. Прилози овог Јавног позива доступни су на интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.gov.me/mpsv и www.gov.me/ipard.
Информације у вези овог Јавног позива доступне су и на контакт телефонима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Директорат за плаћања: 020 672 026 или 067 205 790, као и контакт телефон Директората за рурални развој: 020 482 115 и 020 482 222.