ipardМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је још један ИПАРД Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 7 „Диверзификација газдинстава и развој пословања“, Подмјера 7.2 „Подршка инвестицијама за прераду на газдинству“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД III 2021–2027!

Исти можете преузети на линку https://www.gov.me/clanak/prvi-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-finansijske-podrske-podmjeru-72-podrska-investicijama-za-preradu-na-gazdinstvu-programa .
Захтјев за додјелу подршке подноси се у року од 11. априла 2024. године до 11. јуна 2024. године. Захтјеви поднијети прије или послије истека овог рока, неће се разматрати.
Подржаваће се инвестиција чија укупна вриједност прихватљивих трошкова износи од 10.000 € до 30.000 € (није укључен ПДВ). ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: изградња и/или реконструкција и/или опремање објеката за прераду, складиштење, паковање производа у сектору прераде млијека, сектору биљне производње: воће, поврће, ţитарице, љековито и ароматично биље (гајено и самоникло) и узгој печурака, сектору производње вина, сектору прераде маслина и сектору рибарства и аквакултуре; изградњу и/или реконструкцију и/или набавку опреме за производњу енергије из обновљивих извора; набавку опреме и уређаја за третман отпада и пречишћавање отпадних вода; колективне инвестиције у опремање објеката за прераду, складиштење и паковање производа.
Информације у вези овог Јавног позива доступне су и на контакт телефонима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Директорат за плаћања: 020 672 026 или 067 205 790, као и контакт телефон Директората за рурални развој: 020 482 115 и 020 482 222.