Herceg NoviNSL121022Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције приступио је изради нацрта Плана развоја туризма и угоститељства Општине Херцег Нови за период 2023-2027. године.

Овакав тип планског документа херцегновска локална управа израђује први пут, а засниваће се на новим трендовима на међународном туристичком тржишту, те глобалним изазовима у области економије и здравства.
Планом развоја ће бити успостављен регулаторни оквир за координацију и управљање активностима различитих привредних субјеката, јавних институција, комплементарних дјелатности и других актера укључених у креирање, развој и подизање квалитета интегрисаног туристичког производа општине за период од 2023. до 2027. године, у складу са Стратешким планом развоја Општине.
Како истиче секретар за туризам, економски развој и инвестиције Ненад Витомировић, израда Плана развоја туризма и угоститељства за период 2023-2027. инспирисана је тежњом да Херцег Нови буде град одрживог туризма по мјери грађана, у потпуности уважавајући регионалне и глобалне туристичке трендове.
- Уз пандемију корона вируса, али и економску кризу и поремећаје на глобалном туристичком тржишту, наш задатак је да Херцег Нови и понуду нашег града уподобимо актуелној ситуацији. Такође, потребно је ставити посебан акценат на неке области које нису биле претјерано потенциране током претходних година, са циљем да као град у којем је туризам замајац локалног економског развоја адекватно одговоримо на актуелне изазове, као и на оне које се могу појавити током наредних 5 година, нагласио је Витомировић.
За потребе израде нацрта Плана развоја биће образована Радна група у чијем ће саставу, поред општинских секретаријата и локалне туристичке организације, бити и представници из области туризма, угоститељства, здравства, саобраћаја и невладиних организација са сједиштем у Херцег Новом. За представнике из НВО сектора биће расписан посебан јавни позив.

Фото: Вук Илић