NasKPol10072020Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови спроводи свакодневне контроле поштовања одредби и мјера које имају за циљ заштиту здравља грађана и спрјечавање ширења вируса ковид-19, у складу са Законом.

Наиме, овој градској служби је најновијим измјенама Закона о заштити становништва од заразних болести повјерено овлашћење да обавља послове којима се обезбјеђује заштита становништва од заразних болести.

Како наводе из Службе, комунална инспекција је почела да обавља надзор у овој области. Истичу да ће уложити максималне напоре да превентивно дјелују и упозоре грађане на значај поштовања мјера и санкције за њихово кршење, а све са циљем заштите здравља свих нас.

Инспектори новске Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора ће у наредном периоду спроводити контроле по следећим питањима:

1. Обезбјеђење поштовања обавезног придржавања прописане мјере физичке удаљености између лица, током:

- боравка на отвореном јавном мјесту, осим за чланове заједничког породичног домаћинства и лица која пружају помоћ лицима са инвалидитетом, старим и немоћним лицима;

- пружања угоститељских и туристичких услуга.

2. Обавезно придржавање прописане мјере физичке удаљености између лица током:

- боравка на отвореном јавном мјесту, осим за чланове заједничког породичног домаћинства и лица која пружају помоћ лицима са инвалидитетом, старим и немоћним лицима;

- пружања угоститељских и туристичких услуга.

3. Обезбјеђење прописане личне заштитне опреме - маски, а по потреби и других елемената опреме, за запослене током рада:

- у објектима у којима се пружају угоститељске и туристичке услуге;

- у јавном превозу путника или превозу запослених возилима за сопствене потребе.

4. Обавезно коришћење прописане личне заштитне опреме запослених (маске, рукавице, визир и сл.) у објектима: под санитарним надзором, у којима се обавља трговина, пружају угоститељске, туристичке, занатске и друге услуге грађанима у складу са законом, приређују игре на срећу, обавља дјелатност пословања храном, на пољопривредном земљишту и засадима, као и у производним објектима и просторијама у којима се обавља пољопривредна дјелатност, током рада на градилишту, у возилима јавног превоза путника или возилима којима се обавља превоз запослених за сопствене потребе, у органима државне управе, органима локалне самоуправе и локалне управе, јавним установама и другим субјектима који врше јавна овлашћења у којима се непосредно пружају услуге грађанима.

5. Обавезно коришћење прописане личне заштитне опреме - маски или марама од стране купаца/корисника услуга у горе наведеним објекатима као и током боравка у возилима јавног превоза путника или превоза возилима којима се обавља превоз запослених за сопствене потребе.

           6. Обавезна прописана дезинфекција објеката у којима се обавља дјелатност или врше услуге и обезбјеђивање услова у тим објектима за дезинфекцију руку купаца/ корисника услуга.

           7. Обавезно прописано обезбјеђење и вршење дезинфекције возила јавног превоза и возила којима се обавља превоз запослених за сопствене потребе.

8. Обавезно прописано коришћење личне заштитне опреме (маски, рукавица и др.) запослених током рада у возилима јавног превоза и возилима којима се обавља превоз запослених за сопствене потребе.

Како информишу из Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, током контроле која је током јучерашњег дана извршена на подручју Херцег Новог констатоване су три неправилности, двије на ривијери и једна у Игалу, које су се односиле на некоришћење прописане личне заштитне опреме од стране запослених. Лицима су за почињени прекршај издати прекршајни налози.