ZOpstine20072016Службеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке уџбеника за I, II, III, IV и V разред Oсновне школе.

Процијењена вриједност јавне набавке са урачунатим ПДВ-ом износи 66.115,68 еура.

Поступак јавне набавке можете погледати и преузети са Јавне набавке у 2020. години.