Привремено се врши измјена режима саобраћаја од Шеталишта Пет Даница (код раскрснице са улицом Бокешких морнара), као и у дијелу улице Бокешких морнара који води од Шеталишта Пет Даница до броја 75, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила.

Режим измјене саобраћаја односи се на период од 7 часова у четвртак 7. септембра до 7 часова у понедјељак, 11 септембра, ради несметаног и безбједног извођења радова на рјешавању проблема изливања воде на путу.