Привремено се врши измјена режима саобраћаја на локалном приобалном путу у насељу Ђеновић, на потезу од скретања према “Sun village” до мула “Војводић”, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила, а односи се на временски период од 22. до 24. новембра.

Ова измјена режима саобраћаја  врши се ради безбједног и несметаног одвијања санације квара на потисном канализационом колектору.