Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност обавјештава грађане да ће 13.05.2022.год. извршити други ларвицидни третман комараца на територији општине Херцег-Нови. Ларвицидно третирање комараца се спроводи на подручјима као што су баре, канали, отворени водотоци, градска гробља и септичке јаме. Као ларвицидно средство користи се биолошки ларвицид тј. препарат димилин на бази дифлубензурона, који није опасан по људе и сисаре у цијелини и није токсичан за птице и пчеле, већ само за циљане штеточине.