Привремено се мијења режим саобраћаја на локалном приобалном путу у насељу Зеленика-улица Жупе Драчевице, на потезу од зграде Старо кино до раскрснице код зграде Дома пензионера, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила. Режим измјене саобраћаја односи се на временски период од 15.03. до 15.04.2023. године.

Измјена режима саобраћаја врши се ради несметаног и безбједног извођења радова на изградњи канализационе мреже Кутско поље, заштита водоизворишта Опачица.