GBiroNSL070524Грађански биро у згради Општине Херцег Нови радиће до 19.00 часова од сриједе, 15. маја до 30. септембра.

Пријем странака омогућен је сваког радног дана од 7:30 часова, пауза од 11.00 до 11.30 часова.
Испоставе Грађанског бироа у Игалу, Бијелој и Зеленици раде од 7.00 до 15.00 часова, док се рад са странкама одвија од 7.30 до 14.00 сати.
Увођењем продуженог радног времена у периоду повећаног обима посла, омогућено је већем броју странака да остваре различите административне послове које Грађански биро омогућава у домену свог дјелокруга пословања.