NasGBMZZelenika

Испостава Грађанског бироа Општине Херцег-Нови сјутра почиње са радом и у Зеленици, у просторијама Мјесне заједнице. Рад са странкама ће бити обављан сваког радног дана од 07:30 до 14:30 часова.

Уз испоставе у Игалу и Бијелој, ово је трећа мјесна испостава (шалтер) Грађанског бироа, која је отворена са циљем да грађанима буде олакшана комуникација са локалном управом и остваривање права.

Из Службе за заједничке послове позивају грађане да за своје потребе користе најближу мјесну испоставу Грађанског бироа.

Испостава Грађанског бироа у Зеленици обављаће послове пријема захтјева и издавања потврда о предаји и врсти документације која је предата, издавање потврда о животу које се могу издавати по стандардној процедури и овјеравати задуженим печатом, као и овјеру књиге гостију по стандардној процедури.

Испоставе Грађанског бироа Општине Херцег-Нови налазе се на следећим адресама:

  • Грађански биро Општине Херцег Нови, у згради Општине Херцег-Нови, адреса Трг Маршала Тита 2;
  • Испостава Грађанског бироа у Игалу, зграда МЗ Игало, улица Сава Илића 48;
  • Испостава Грађанског бироа у Бијелој, зграда МЗ Бијела, улица Бродоградитеља 19;
  • Испостава Грађанског бироа у Зеленици, зграда МЗ Зеленика, улица Жупе Драчевице 3А.