Расподјеле средстава  Буџета Општине Херцег Нови  невладиним организацијама по предлогу Комисије – по пријавама пристиглим на конкурс:


Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама 
("Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 003/24 од 11.01.2024 )

Регистар невладиних организација на територији Општине Херцег Нови (сајт Министaрства јавне управе, дигиталног друштва и медија Владе Црне Горе)

Референти за односе са НВО

тел: 031/321-052