ProjekatNSL181122Општина Херцег Нови расписала је тендер за избор извођача радова на изградњи аутобуске станице у Игалу, чија процијењена вриједност износи 4,7 милиона еура, без урачунатог ПДВ-а.

Предмет тендера је изградња аутобуске станице са пратећим садржајима, на коју Херцег Нови годинама чега. Радови ће бити изведени према главном пројекту који је израдила Агенција за изградњу и развој Херцег Новог.
Средства за Извођење радова на изградњи аутобуске станице опредијељена су капиталним буџетом Црне Горе и Уговором о реализацији потписаним између Управе јавних радова, сада Управа за капиталне пројекте и Општине Херцег Нови.
Тендер је отворен до 20. децембра, када је планирано отварање понуда. Рок за извршење уговора је 20 мјесеци од увођења извођача у посао.